Tavaran kuljettaminen ajoneuvolla tiellä korvausta vastaan edellyttää pääsääntöisesti tavaraliikennelupaa.

 

Finnforest Track OY  tee alihankintasopimuksen muiden kuljettajijen kanssa, joilla tavaralikennelupaa ei ole.

 

Käytännössä se tarkoita sitä, että kuljetus firma, jolla jostakin syystä ei ole tavaraliikennelupaa, tai jos se on esim. perutettu, tai vaikka kyseisessä firmassaa puuttuu liikennesta vastaava henkilö, mutta kuitenkin firma suunnittelee kuljetuspalvelua, me edes autamme asiaa!

 

Toiminnan kuvaus:  

 

  • Luodaan kuljetussopimuksen teidän asiakkaan kanssa (5 a & Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä)
  • Vuokrataan teidän kalusto ja henkilökunta alihankintasopimuksellla (25 & kohde 2 Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä)
  • Te käytännössä palvelette teidän asiakkaita omilla voimilla ja varoilla, mutta meidän firman nimessä (luvan haltijalla)
  • Me hoidetaan teidän asiakkaiden ajantasaista laskutusta ja pankkisiirtoja
  • Lopussa maksetaan teille asiakkaista  suoritettusta työsta saatun työkorvauksen,  palvelun maksun vähennettynä  

 

Etuudet: Laillinen kuljetus, rajoitettu vastuu, tavaraliikenneyrittäjän opiskelun ja liikennesta vastavaan henkilön palkkamisen säilytys                                                                                        

Me voidaan ottamaan käyttöön yhtiöön jopa 50 ajoneuvoja!

 

KYSY LISÄÄ!